Gosho Aoyama

Birthday:

06/21/1963Credits

(2018)
Author
(2018)
Characters
(2017)
Characters
(2016)
Story
(2016)
Characters
(2015)
Original Story
(2014)
Creator
(2013)
Comic Book
(2011)
Writer
(2009)
Creator
(2009)
Comic Book
(2007)
Writer
(2006)
Writer
(2005)
Creator
(2002)
Novel
(2002)
Creator
(2000)
Writer