კრედიტები

Avengers: Infinity War (2018)
Executive Producer
Inhumans: The First Chapter (2017)
Executive Producer
Doctor Strange (2016)
Executive Producer
Hulk: Where Monsters Dwell (2016)
Executive Producer
Captain America: Civil War (2016)
Executive Producer
LEGO Marvel Super Heroes: Avengers Reassembled! (2015)
Executive Producer
Ant-Man (2015)
Executive Producer
Avengers: Age of Ultron (2015)
Executive Producer
Eternals (2014)
Executive Producer
Guardians of the Galaxy (2014)
Executive Producer
アベンジャーズ コンフィデンシャル:ブラック・ウィドウ & パニッシャー (2014)
Executive Producer
Captain America: The Winter Soldier (2014)
Executive Producer
Marvel One-Shot: All Hail the King (2014)
Executive Producer
Iron Man & Hulk: Heroes United (2013)
Executive Producer
LEGO Marvel Super Heroes: Maximum Overload (2013)
Executive Producer
Thor: The Dark World (2013)
Executive Producer
アイアンマン:ライズ・オブ・テクノヴォア (2013)
Executive Producer
Iron Man 3 (2013)
Executive Producer
The Avengers (2012)
Executive Producer
Captain America: The First Avenger (2011)
Executive Producer
Iron Man 2 (2010)
Executive Producer